top of page

Met Elkaar Gaat Alles 

 1. Historiek MEGASCHOLEN
  Sinds december 2002 bundelen de kleuter-, lagere en basisscholen van
  Heist-op-den-Berg, netoverschrijdend, hun krachten en vormen zij samen de:
  MEGASCHOLEN.

  Directe aanleiding komt van de scholen zelf. Zij stappen al enkele jaren mee in het drugspreventieproject “MEGA” (mijn eigen goede antwoord) van de lokale politie.
  Elke school apart moet daarvoor eigen energie en budgetten aanboren.
  De volgende waaromvraag kon niet uitblijven: ‘Waarom niet samen dit project voorbereiden, uitwerken en ja, waarom niet één grote fuif in een echte fuifzaal?’
  Een grotere en meer georganiseerde aanpak en het werken naar een heus slotmoment resulteert in een grotere en intensere betrokkenheid van alle participanten.
  Dus in december komen ze een eerste keer samen om het MEGA-project gezamenlijk uit te werken.

  Op die momenten komt naar boven dat de scholen door meerdere (gemeentelijke) diensten herhaaldelijk worden uitgenodigd om mee te werken aan diverse projecten (milieu, verkeersveiligheid, preventie, kinderopvang …).
  Dat impliceert dikwijls vergaderen …
  en dan per school aan eigen project(jes) sleutelen …

  De MEGA-scholen grijpen naar hun MEGA-gedachte: “MET ELKAAR GAAT ALLES!”
  en vragen zich af waarom ze zich beperken tot een gezamenlijke aanpak van het MEGA-project.

  Een heus EUREKA-moment! Waarom niet elke maand samenkomen met alle scholen en de gemeentelijke diensten (jeugddienst, politie, milieudienst) en daar de verschillende projecten, vragen, … naast elkaar leggen en de verschillende beleidsthema’s (milieu, preventie, jeugdwelzijn, verkeersveiligheid) samen voorbereiden en uitwerken.
  Zij kiezen samen uit het grote aanbod. Zij kiezen verantwoord, gedragen door een algemene visie, door eenzelfde MEGA-gedachte.

  Deze MEGA-gedachte,
  deze samenwerking, dit netwerk vergroot de draagkracht van de scholen.
  Vanuit dit overleg kunnen ook signalen gegeven worden aan het beleid, kunnen thema’s op de agenda gezet worden, kunnen subsidies verkregen worden, …

  Deze samenwerking is een mooi en (uniek) voorbeeld van geïntegreerd werken:
  op deze voormiddagen passeren verschillende sectoren de revue: onderwijs, jeugd, welzijn, preventie, politie, die samen werken aan een algemeen jeugdwelzijn, aan kansenbevordering van de kinderen in de gemeente.
  Naast verschillende sectoren komen ook verschillende thema’s aan bod: preventie, welzijn (pesten), milieu, verkeersveiligheid, …
  Dit is een ideale voedingsbodem voor nieuwe ideeën, kruisbestuiving tussen sectoren en thema’s wordt mogelijk, kortom een dynamisch en actief overleg!
   

 2. Doelstelling
  Met deze samenwerking willen de scholen stilstaan bij thema’s zoals: preventie, milieu, cultuur, sport, verkeer, jeugdwelzijn, onderwijsregelgeving, …
  We werken op leerling-, leerkracht-, ouder-, directie- en schoolniveau
  Deze projecten/acties worden ondersteund vanuit alle gemeentelijke diensten.

  Met deze visietekst krijgt de samenwerking zijn vaste plaats binnen de scholen en de gemeente!

   

 3. Visie

  Tijdens de basisschoolleeftijd zijn kinderen zeer ontvankelijk en beïnvloedbaar.
  Het is dus een ideale fase om aandacht te besteden aan het aanleren van sociale vaardigheden, verkeersopvoeding, cultuur, gezondheid, milieu, preventie,

  We streven naar een goed schoolklimaat dat kansen bevorderend werkt naar alle kinderen van de school. We werken aan het algemeen welzijn van iedereen in en rond onze school. Iedereen die actief is binnen onze school krijgt een plaats, een rol in dit plan.

  Kinderen weerbaar maken, sterker maken, hen meer kansen / alternatieven geven, kinderen leren keuzes maken, kinderen bewust maken van het kunnen kiezen helpt hen in hun verdere leven op vele domeinen vooruit. Denk maar aan de gehele kansarmoede problematiek en hoe kinderen en jongeren die niet weerbaar zijn, niet zelfredzaam zijn, aan de rand van de samenleving belanden.

  Preventie is dus werken aan een goed schoolklimaat dat kinderen verantwoord leert omgaan met genotsmiddelen. Daarom opteren wij voor een schoolcultuur die kansen schept voor kinderen en die waarden, normen en gedrag meegeeft en aanleert. Dit impliceert werken met kinderen, maar ook met leerkrachten, directies en ouders.
  Preventie / algemeen welzijn stopt niet aan de klasdeur en zelfs niet aan de schoolpoort.
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page